Impro Samé vody na Facebooku

totální divadelní improvizace

Divadelní uskupení IMPRO Samé vody čítá čtyři stálé herce a jednoho vrtkavého hudebníka, kteří se dohromady na jevišti pokoušejí tvořit a splétat příběhy, který jim vnukne daný okamžik. Bez scénáře, bez příprav.

Naše představení mívají spoustu různých názvů, od „Čekání na Alberta“, přes „Kostlivce ve skříni“ až po nejčastější „Improvyžlace“ a mnoho dalších. Na názvu nezáleží, jde stále o to samé, totální divadelní improvizaci, kdy předem není dané absolutní nic. Tématem je pouze přítomný okamžik a vše co v sobě skrývá. Jiné světy, neprobádaná témata, absolutní svobodu a podobné ujetosti (především Jarmilu s Bohunou, skladníka a župan...).

Jádro uskupení IMPRO Samé vody tvoří čtyři různorodí umělci: herečka, fotograf, zvukový a obrazový technik (a zároveň otec na plný úvazek) a jazykovědkyně, kteří spolu na jeviště vkročili v raném dětství jakožto členové Divadelního souboru Černošice a pod vedením Ivety Duškové se postupně odvážili kráčet na jeviště bez naučeného textu, bez připravených pravidel, jen s vidinou velkého předem neznámého dobrodružství.